Langya: ไวรัสตัวใหม่ติดเชื้อ 35 คนในภาคตะวันออกของจีน

ไวรัส Langya ส่วนใหญ่ตรวจพบว่าเป็นคนฉลาด นักวิทยาศาสตร์กำลังติดตามไวรัสใหม่ที่มาจากสัตว์ในภาคตะวันออกของจีนซึ่งมีผู้ติดเชื้ออย่างน้อยหลายสิบคน